LIETUVOS LOGISTIKOS ASOCIACIJA

Asociacija įkurta 2005 metų rugsėjo 14 dieną susibūrus septynioms logistikos veikla užsiimančioms kompanijoms.

LLA misija

LIETUVOS LOGISTIKOS ASOCIACIJA yra nepriklausoma, logistikos verslo įmones vienijanti ir jų interesus atstovaujanti organizacija.

LLA vizija

Skatinti ir plėtoti logistikos veiklą Lietuvoje bei stiprinti logistikos įmonių konkurencingumą ir verslumą užsienyje.


Tikslai


Plėtra

Pristatyti, plėtoti ir tobulinti logistikos verslą Lietuvoje ir užsienyje.

Bendradarbiavimas

Bendradarbiauti su analogiškomis kitų šalių asociacijomis ir tarptautinėmis organizacijomis.

Koordinavimas

Koordinuoti Asociacijos narių veiklą, ginti ir tenkinti jų teises ir teisėtus viešuosius interesus.

Reklama

Propaguoti ir reklamuoti Asociacijos narių teikiamas paslaugas.

Dalyvavimas

Dalyvauti Lietuvos Respublikos valstybinių institucijų ir tarptautinių organizacijų sudaromuose komitetuose bei darbo grupėse, sprendžiančiuose klausimus, susijusius su logistikos verslu, rengti atitinkamus pasiūlymus bei siekti jų įgyvendinimo.

Organizavimas

organizuoti savo narių bei kitų įmonių, veikiančių logistikos srityje, mokymą, konsultavimą, profesinės kvalifikacijos tobulinimą, rengti ir dalyvauti parodose.

Asociacijos nariai